Mitä on MAV?

Ayurveda on tuhansia vuosia vanha, ennaltaehkäisyä vahvasti painottava kokonaisvaltainen terveydenhoitojärjestelmä. Tämän tiedon täydellisestä terveydestä on elvyttänyt alkuperäiseen arvoonsa sekä aikaamme sopivaksi Maharishi Mahesh Yogi yhteistyössä aikamme Ayurveda-mestarien kanssa.

AYURVEDA – täydellinen tieto elämästä

Ayurvedan juuret ovat muinaisessa Intiassa ja se on maailman vanhin luonnonmukainen terveydenhoidon järjestelmä. Ayurveda merkitsee “täydellistä tietoa (Veda) elämän kokonaisuudesta (Ayus)”.

Ayurvedan perustana on tietoisuuden kehittäminen, sillä tietoisuus on kaikkien elämänalueiden perusta ja niitä yhdistävä tekijä. Se elävöittää elämän täydellisen tiedon ja viisauden kehossa. Pääpaino Ayurvedassa on sairauksien ennaltaehkäisyssä ja tasapainon löytämisessä luonnon rytmejä noudattamalla.

Ayurvedinen tieto on Intiassa vuosisatojen kuluessa hajaantunut ja osin unohtunut. Siksi Ayurvedan nimellä on nykyään saatavilla hyvin monentasoisia tuotteita ja palveluita. Maharishi Ayurveda (MAV) tarkoittaa Ayurvedaa sellaisena kuin se on elvytetty ja yhtenäistetty Maharishi Mahesh Yogin johdolla. Maharishi Ayurvedassa ikivanha perinnetieto on sovellettu länsimaiselle ihmiselle sopivaksi ja nykyajan vaatimuksia vastaavaksi.

Peruslähtökohtana on sairauden syiden poistaminen

Kehon kyvyssä parantaa itse itsensä tärkeintä on fysiologian, mielen ja tunteiden sopusointu. Maharishi Ayurveda opettaa ihmisiä ottamaan itse vastuun terveydestä. Kun opimme tuntemaan oman yksilöllisen kehotyyppimme ja eri tekijöiden vaikutukset siihen, pystymme ennaltaehkäisemään epätasapainotilojen ja sairauksien syntymisen. Mikäli keho ja mieli ovat jo epätasapainossa, voimme määritellä tarvittavan hoidon kun ymmärrämme tämänhetkisen kehomme tilan.

Keinoja tasapainon saavuttamiseksi ja siinä pysymiseksi

Maharishi Ayurvedassa käytetään mm. ruokavaliota, päivä- ja vuodenaikarytmiä, yrttivalmisteita, meditaatiota ja joogaa sekä puhdistavia hoitoja kuona-aineiden poistamiseksi kehosta. Epätasapainotilan määrityksessä käytetään apuna pulssinluentaa. Ayurvedan mukaan pulssissa kulkee informaatio koko kehon toiminnasta ja tilasta. Pulssinluennan perusteella annetaan yksilöllisiä, yksinkertaisia ohjeita ruokavaliosta, päivärytmistä, yrttivalmisteiden käytöstä, musiikkiterapiasta jne.

Luonnonmukaiset menetelmät

  • Kaikki käytetyt menetelmät ovat luonnonmukaisia.
  • Kehon ja mielen kokonaisuus otetaan hoidossa koko ajan huomioon.
  • Ruokavalio on tärkeä osa hoitoa, se määräytyy a) vuodenajan, b) kehotyypin, c) epätasapainotilan ja d) ruoansulatustehon mukaan.

Tavoitteena mielen, tunteiden ja kehon harmonia

Täydellinen tasapaino on täydellinen terveys ja täydellinen tasapaino on valaistumisen tila. Siihen pääsemme tietoisuutta kohottamalla.

Ayurvedan perimmäinen tarkoitus ei ole vain kehon terveys, vaan rauha sen syvimmässä merkityksessä: mielen- ja sielunrauhana. Terveys saavutetaan kun mielen tyyneys on saavutettu, mutta terveys ei välttämättä tuo rauhaa. Meidän tulee kokea tyyneyttä, onnellisuutta ja autuutta elämässä päivittäin. Jokainen tunnetila ja elämys muuttuu joko kehoa vahingoittavaksi tai sitä parantavaksi aineeksi. Harmonia ja onnellisuus aikaansaa terveyttä tukevien biokemiallisten aineiden syntymistä.

Tietoiset aistikokemusten valinnat ohjaavat kohti tasapainoa ja harmoniaa itsemme ja luonnon kanssa.

» Lue lisää Maharishi Ayurveda -käsikirjasta.

Tunnustusta Maharishi Ayurvedalle

Shiv Karan Sharma Chhanganin kirjeVuonna 1997 Intian suuren ayurveda-yhdistyksen (Akhila Bharati Ayurveda Mahasammelan eli All India Ayurvedic Congress, johon kuuluvat mm. maan yli 300 000 ayurveda-lääkäriä) puheenjohtaja Shiv Karan Sharma Chhangani lähetti yhdistyksen jäsenille kirjeen, jossa hän selväsanaisesti totesi, että “Maharishi Ayurveda edustaa ayurvedan perinnettä sen kaikkein korkeimmalla tehokkuuden ja täydellisyyden tasolla”.

Hän kertoi seuranneensa Maharishin valtavaa panosta ayurvedan alueella tämän ikivanhan tiedon elvyttämiseksi ja levittämiseksi kaikkialle maailmaan. Hänen mukaansa Maharishi Ayurveda “tuo esiin ayurvedan periaatteet ja käytännön sellaisessa täyteydessä, systemaattisuudessa ja autenttisuudessa, mikä on ollut hyvin harvinaista näinä aikoina. Esimerkiksi: Maharishi Ayurvedaan sisältyy jooga (ml. Transsendenttinen Meditaatio ja jooga-asanat), Jyotish, Gandharva-Veda ja muut ayurvedan tekstien mukaan sairauksien ehkäisyn sekä parantamisen kannalta elintärkeät vedatiedon osa-alueet.”

Puheenjohtaja lisäsi lausunnossaan, että Maharishi Ayurvedaan kuuluvat kaikki ikivanhojen tekstien suosittelemat hoidot, mikä ei suinkaan ole yleistä tämän päivän Intiassa. Myös nykyajan huipputeknologiaa on käytetty hyödyksi laadunvalvonnassa ja nykytieteen tutkimusmenetelmiä Maharishi Ayurvedan tehokkuuden varmistamiseksi niin Yhdysvalloissa, Euroopassa kuin Intiassakin.

Lopuksi yhdistyksen puheenjohtaja suosittelee Maharishi Ayurvedaan perehtymistä kaikille ayurvedaa opiskeleville ja siitä kiinnostuneille: “Maharishi Ayurveda tarjoaa tämän ikivanhan viisauden sen koko laajuudessa, kuten sen oivaltaneet ja muistiin merkinneet intialaiset näkijät alunperin tarkoittivat.”